Perustussuunnittelua tarvitaan valmistalokohteissa. Salaojituksen, perustusten ja alapohjan rakennesuunnittelmat eivät pääsääntöisesti kuulu talotehtaan toimitussisältöön, tällöin tarvitaan erillinen perustussuunnittelija. Perustussuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös toimiminen koko kohteen vastaavana rakennesuunnittelijana. Vastaava rakennesuunnittelija vastaa omista suunnitelmistaan sekä talotehtaan toimittamista rakennesuunnitelmista ja hyväksyttää nämä molemmat kunnan rakennusvalvontavirastossa.

Perustussuunnitteluun kuuluu tyypillisesti seuraavat suunnitelmat:
- Rakennetyypit
- maankaivupiirustus
- perustuspiirustus
- salaojasuunnitelma
- alapohjapiirustus
- tarvittavat perustusleikkaukset ja -detaljit
- tarvittavat valmisosa- ja elementtipiirustukset, tyypillisesti ontelolaattojen lappukuvat.
- Mahdollisten piharakennusten rakennesuunnitelmat, kuten varastot ja autotallit jotka eivät kuulu talotehtaan toimitukseen

Tarkastan talotehtaan rakennesuunnitelmat ja hyväksytän omat sekä talotehtaan suunnitelmat paikallisessa rakennusvalvontavirastossa ja sitoudun toimimaan kohteen vastaavana rakennesuunnittelijana ja hoitamaan rakennustöiden aikaiset valvonta- ja hyväksymistehtävät sekä antamaan neuvonta-apua työmaalla eteen tuleviin kysymyksiin.