Yleistä

Rakennesuunnittelu on rakennussuunnittelun osa-alue joka käsittää rakennetekniikan suunnittelun. Rakennesuunnitteluun kuuluu rakennuksen runkorakenteiden valinta, suunnittelu ja mitoitus, rakennuksen lämmön-, kosteuden-, veden-, ääneneristyksen suunnittelu sekä rakennuksen rakennusfysiikaalisen toiminnan varmistaminen.

Asiakkaitani ovat yksityiset kuluttajat, taloyhtiöt ja rakennusliikkeet. Suunnitelmat tehdään sähköisesti CAD-muotoon ja asiakkaalle toimitetaan pdf- ja dwg-muotoiset suunnitelmat. Suunnittelu sisältää suunnitelmien hyväksyttämisen paikallisessa rakennusvalvonnassa, työnaikaiset tarkastus- ja hyväksymistehtävät sekä työmaa-aikaisen neuvonnan.

 

Uudiskohteet

- Uudispientalojen rakennesuunnittelu perustuspiirustuksista viimeiseen detaljiin. Kohteena voi olla erillis-, pari- tai rivitalo. Kaikki yleisimmät runkomateriaalit (puu, valu- ja kevytsoraharkko) ovat tuttuja.Lisää uudiskohteiden rakennesuunnittelusta.

- Talopakettikohteiden perustussuunnittelu. Kellarilliset, kantavat ja maanvaraiset alapohjat paalutettuna tai maanvaraisesti perustettuna.Lisää perustussuunnittelusta.

- Autotallien, varastojen, katosten ym. pienempien rakennusten ja rakennelmien rakennesuunnitelmat.

 

Korjaus- muutoskohteet

-         -  Pientalojen laajennukset ja muutokset.

-          - Kosteuskorjaukset. Vuosien kokemus kosteusvaurioituneiden rakennusten korjaussuunnittelusta.

-          - Energiaremontit. Rakennusten lisälämmöneristys ja energiankulutuksen laskenta

-          - Vesikattomuutokset. 70-luvun tasakattojen muutokset harjakatoiksi.

-          - Kerrostaloasuntojen märkätilamuutokset sekä rakenteelliset muutokset kuten kantavien seinien aukotukset

-          - Takkaluvat vanhoihin rakennuksiin. Rakenteiden tarkastus uudelle tulisijalle ja hormille, takkaluvan hakeminen sekä toimiminen vastaavana työnjohtajana.

 

Muut palvelut

-          - Rakenneselvitykset ja lausunnot. Vanhojen kohteiden rakenneselvitys tai uudiskohteiden rakennettavuusselvitykset. Lausunnot rakenteista esimerkiksi kerrostaloasunnosta taloyhtiölle.

-         -  Rakenteiden kantavuuslaskelmat ja mitoitus uusille tai olemassa oleville betoni-, puu- ja teräsrakenteille

-          - Muut rakennesuunnittelijaa vaativat neuvonta- ja asiantuntijatehtävät. Rakennus- ja korjausvaihtoehtojen selvitys sekä kustannuslaskenta

-          - Kuntokartoitukset korjaustöiden tai korjausohjelman pohjaksi (ei asuntokauppaa varten)

-          - Toimiminen pääsuunnittelijana, vastaavana työnjohtajana tai valvojana pienemmissä kohteissa (omat suunnittelukohteet)